PAKALPOJUMI

Daudzu gadu veiksmīga pieredze datortehnikas un programmatūras piegādē, uzstādīšanā un uzturēšanā.

IT RISINĀJUMU IEVIEŠANA

IT infrastruktūras risinājumi
Rezerves kopiju veidošana
Virtualizācija
Drošības sistēmas
Nepārtrauktas darbības sistēmas
Tīkla infrastruktūra
IT infrastruktūras vadība un uzraudzība

IT PROJEKTU ĪSTENOŠANA

Projekta pamatojuma sagatavošana
Tehnoloģisko risinājumu izvēle
Iespējamo izmaksu aprēķins
Projekta norises menedžments
Projekta īstenošana
Projekta pieņemšanas organizācija

PIEGĀDE UN PĀRDOŠANA

Datortehnika
Serveri un disku masīvi
Tīkla infrastruktūra
Programmatūra
Licences

KLIENTU ATBALSTS

IT iekārtu profilakse un diagnostika
Problēmu novēršana uz vietas pie klienta
IT ārpakalpojumi
Garantēts reaģēšanas laiks
IT sistēmu attālinātā uzturēšana
Individuālā pieeja